1.       Godkendelse af forslag til dagsorden

Doknr.: 727-2018-127637

Sagsnr.: 727-2018-2162

Åbent                                                                    Fmd. init.:

 

 

 

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra  Arbejdsmarkedsudvalget  den 21. november 2019:

Afbud:

 

Godkendt