9.       Regler for befordring

Doknr.: 727-2019-124218

Sagsnr.: 727-2018-16735

Åbent                                                                    Fmd. init.:

 

Resume

 

Arbejdsmarkedsudvalget skal vedtage Odder Kommunes retningslinjer for bevilling af befordring på beskæftigelsesområdet.

 

Baggrund for sagen

 

Det fremgår af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, at kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjerne for bevilling og udbetaling af befordringsgodtgørelse på beskæftigelsesområdet.

 

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til retningslinjerne, som Arbejdsmarkedsudvalget bedes drøfte og godkende.

 

I forslaget kan borgere, der deltager i beskæftigelsesrettede tilbud, bevilges den billigste offentlige transport fra borgerens bopæl til tilbudsstedet, hvis tilbudsstedet ligger uden for den bygrænse, hvor borgeren har bopæl.

 

Forvaltningen har udarbejdet et notat med yderligere informationer om retningslinjerne. Notatet er vedlagt som bilag.

 

Forvaltningens bemærkninger

 

Borgere i Odder Kommune, der deltager i beskæftigelsesrettede tilbud, skal ydes kompensation for deres udgifter til transport.

 

Forvaltningen foreslår en praksis, hvor borgerne bevilges befordringsgodtgørelse svarende til den billigste offentlige transport fra borgerens bopæl til tilbudsstedet, hvis tilbudsstedet ligger uden for den bygrænse, hvor borgeren har bopæl.

 

Der kan alene bevilges godtgørelse for op til 24 km pr. dag. Ved mere end 24 km dagligt skal der bevilges befordring efter andre regler i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

 

Forvaltningens forslag til praksis vil sikre en ensartet bevillingspraksis på tværs af målgrupper og få dokumentationskrav til borgerne i forhold til den afholdte udgift. Der er i forslaget også taget højde for, at den foreslåede praksis er administrativt enkel at forvalte.

 

En tilsvarende praksis er indført i andre kommuner.

 

Sagens gang

 

·         Arbejdsmarkedsudvalget den 21. november 2019

 

Forvaltningen indstiller

 

At Arbejdsmarkedsudvalget vedtager, at borgere i Odder Kommune bevilges befordringsgodtgørelse svarende til den billigste offentlige transport fra borgerens hjem til tilbudsstedet, hvis tilbudsstedet ligger uden for den bygrænse, hvor borgere har bopæl.

 

Bilag

 

Baggrundsnotat om befordring efter beskæftigelseslovens bestemmelser

 

727-2019-125903

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra  Arbejdsmarkedsudvalget  den 21. november 2019:

Afbud:

 

Godkendt