40.   Eventuelt

Sag 306-2014-5629

Dok. 306-2014-238141

Initialer: MBA

Åbent

 

 

Kompetence

Havnerådet.

 

Beslutningstema

Eventuelt fra Havnerådets medlemmer.

 

Sagens opståen

Fast punkt på dagsordenen.

 

Sagsfremstilling

---

 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Centerchefen indstiller til Havnerådet, at

·           Eventuelle punkter tages til efterretning.

Bilagsnr

 

Beslutning fra Havnerådet

Dato: 18. november 2014

Sted: Rørvig havn

Fraværende:

 

Gitte Hededam træder tilbage, og Allan Andersen træder ind i Havnerådet i stedet for fra 1. januar 2015.