9.      Godkendelse af referat fra mødet den 19. februar 2015

Sag 306-2014-5450

Dok. 306-2015-71297

Initialer: MAF

Åbent

 

 

Sagsfremstilling

 

Bilag

306-2015-47684

Samlet referat - Integrationsrådet  den 19. februar 2015, kl. 17:00 - 20:00

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 26. marts 2015

Sted: Børnesundhed, mødelokale 5, administrationscenter Nykøbing

Fraværende: Jian Lin Liao, Kanlaya Hongwiset, Maria Pura S. Norup, Pushpamalar Sivapalan

 

Godkendt med tilføjelsen om, at det mangler noteret, hvem der var fraværende.

 

Fraværende på mødet den 19. februar 2015 var Alexandra Svendsen,  Jian Lin Liao og Kanlaya Hongwiset.