10.    Godkendelse af dagsorden

Sag 306-2014-5450

Dok. 306-2015-71307

Initialer: MAF

Åbent

 

 

Sagsfremstilling

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 26. marts 2015

Sted: Børnesundhed, mødelokale 5, administrationscenter Nykøbing

Fraværende: Jian Lin Liao, Kanlaya Hongwiset, Maria Pura S. Norup, Pushpamalar Sivapalan

 

Godkendt.

 

Det blev besluttet, at punkt 13 drøftes uden Kirsten Johansens tilstedeværelse.