11.    Gensidig orientering

Sag 306-2014-5450

Dok. 306-2015-71310

Initialer: MAF

Åbent

 

 

Sagsfremstilling

Orientering fra:

·          Integrationsråds sekretær

·          Formand/næstformand

·          Integrationsrådsmedlemmer

Bilagsnr

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 26. marts 2015

Sted: Børnesundhed, mødelokale 5, administrationscenter Nykøbing

Fraværende: Jian Lin Liao, Kanlaya Hongwiset, Maria Pura S. Norup, Pushpamalar Sivapalan

 

Sekretæren orienterer om det nye lovforslag, udvidelse af Integrationsteamet samt om flygtningesituationen.

Formanden orienterer om, at hun har holdt foredrag den 24.februar 2015 i Vallekilde om Mangfoldighedspolitik og Integration i Odsherred. Det var et spændende møde med lokalbefolkningen, og der var mange, der var interesserede.

Formanden har deltaget i kinesisk nytår i Pakhuset. Stor succes og der var rigtig mange, der deltog, også skolebørn.

Arne Mikkelsen, Vien Than Thi Nguyen, Pushpamalar Sivapalan og Nancy Sørensen deltog i teaterprojektet ”Med andre øjne”, som Mangfoldighedsnetværket under FIU i 3F, Holbæk havde arrangeret. Det var meget interessant at høre folk fortælle om, hvordan man blev behandlet som eksempelvis muslim, transvestit, sort etc.  Der er forslag om, at man kunne gøre noget lignende på Mangfoldighedskonferencen i Odsherred. Der er forslag om, at Integrationsrådet selv kunne gå ud i det offentlige rum som forklædte. Man kunne inddrage de frivillige organisationer i den sammenhæng.

Mandag den 23. marts 2015 var formanden til møde i Lokalrådet. Lige nu arbejder politiet med noget, der hedder ”Tryghedsskabende samarbejde” i samarbejde med lokalsamfundene. Det drejer sig om forebyggende arbejde. Integrationsrådet kan bidrage til dette projekt ved at lave et arrangement, hvor nye flygtninge og lokale danskere inviteres til et møde sammen med politiet. Formålet med arrangementet er, at deltagerne får en mulighed for at møde politiet, og at de oplever, at politiet er nogen, man kan tale med. Hørve medborgerhus vil gerne være med til dette arrangement. Politiet er også positive overfor ideen og vil gerne deltage. Der skal være en tolk tilstede.

Fra Ældrerådet orienteres der om, at der er lavet nye postkort med akutnumre, som også kan uddeles til flygtninge.

 

Jørgen Revsbech Hansen har spurgt arrangøren af Høvestævnet, om man kunne dele fribilletter ud til flygtninge til Høve stævnet. Arrangøren var mere interesseret i at tilbyde flygtninge at være frivillige til arrangementet. Kirsten Johansen vil spørge på lektiecafeen, om der er nogen, der har lyst til at være frivillige til Høve stævnet.

Dogan Yurdakul forslår, at der laves en café/mødested for etniske minoriteter i byerne. Pt. er der Hørve medborgerhus og der er lektiecafeen i Ungehuset i Nykøbing, som fungerer som mødested.

Der er forslag om, at integrationsteamet stiller op til møde med alle foreningerne og fortæller om, at der er behov for en integrationsansvarlig i alle foreningerne, der kan tage ansvar for at tage imod flygtninge.

Der er brug for, at flygtninge/indvandrere i Odsherred danner en forening, så de får mulighed for at låne lokaler i Odsherred Kommune. Integrationsrådet vil gerne være behjælpelig med dette, og Kirsten Johansen arbejder videre med ideen.