12.    Opfølgning på Integrationsrådets årsplan

Sag 306-2014-5450

Dok. 306-2015-71328

Initialer: MAF

Åbent

 

 

Kompetence

Integrationsrådet.

 

Beslutningstema

Orientering fra arbejdsgrupperne om status og kommende aktiviteter i henhold til årsplanen.

 

Sagens opståen

Integrationsrådet arbejder ud fra en årsplan samt ud fra aktuelle sager.

 

Der orienteres på hvert møde fra de forskellige arbejdsgrupper, og efter behov sættes der på møderne tid af til arbejde i grupperne.

 

Sagsfremstilling

For at kunne forberede de aktiviteter, som arbejdsgrupperne har planlagt i den kommende tid, sættes der på dette møde tid af til gruppearbejde.

Der arbejdes i de arbejdsgrupper, som Integrationsrådet finder det relevant, efter en kort orientering fra samtlige arbejdsgrupper:

·          Arbejdsgruppen Børn og Unge

·          Arbejdsgruppen Arbejdsmarkedet

·          Arbejdsgruppen ”Temadag for samarbejdspartnere”

·          (Arbejdsgruppen Høstmarked)

·          (Arbejdsgruppen Mangfoldighedskonference)

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller til Integrationsrådet, at

·          Der orienteres fra arbejdsgrupperne om status og kommende aktiviteter i henhold til årsplanen.

Bilagsnr

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 26. marts 2015

Sted: Børnesundhed, mødelokale 5, administrationscenter Nykøbing

Fraværende: Jian Lin Liao, Kanlaya Hongwiset, Maria Pura S. Norup, Pushpamalar Sivapalan

 

Arbejdsgruppen Børn og Unge: Har tidligere set på, hvad indsatsen er på førskole området, på Højby skole, og har endnu ikke fået kontakt til de andre skoler. På fritids- og foreningslivet vil gruppen gerne arbejde på, at der kommer en kontaktperson i alle foreninger, der kan tage imod flygtninge. De har også sendt anmodning til Byrådet om fritidspas udvidelse, og det er nu politisk vedtaget, at ordningen udvides ned til 3 år. Der er givet afslag på at udvide ordningen op til 25 år.

 

Arbejdsgruppen arbejdsmarked: Har fokus på at få lavet en god model for kombinationen mellem sprogskole og arbejdsmarked.

 

Arbejdsgruppen |Temadag for samarbejdspartnere|: Det er besluttet, at invitere til en temadag i efteråret 2015, idet mange af de samme personer netop har været inviteret til temamødet den 19. marts 2015. Arrangementet kan bl.a. være en lejlighed til at anerkende de frivilliges arbejde.  Forslag om, at man sætter fokus på, hvad der ellers rører sig i lokalområderne for at samle kræfterne.

 

Høstmarked gruppen: Der er forslag om, at temaet bliver Congo og at congoleserne i Odsherred inviteres. Høstmarkedet finder sted lørdag den 12. september 2015. Inga Juul og Nancy Sørensen har allerede talt sammen om det, og fritidsguiderne vil gerne deltage.

 

Arbejdsgruppen Mangfoldighedskonference 2016: Arbejdsgruppen er endnu ikke startet op.