13.    Evaluering af ældrerådets repræsentation i Integrationsrådets møder

Sag 306-2014-5450

Dok. 306-2015-71319

Initialer: MAF

Åbent

 

Kompetence

Integrationsrådet.

 

Beslutningstema

Evaluering af ældrerådets repræsentation i Integrationsrådets møder.

 

Sagens opståen

Ældrerådets repræsentant samt fritidsguide Kirsten Johansen, har på de forløbne 3 møder deltaget i Integrationsrådets møder.

 

Sagsfremstilling

Integrationsrådet skal tage stilling til det fortsatte samarbejde med Ældrerådets repræsentant.

 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller til Integrationsrådet, at

·          Ældrerådets repræsentation i Integrationsrådets møder evalueres.

Bilagsnr

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 26. marts 2015

Sted: Børnesundhed, mødelokale 5, administrationscenter Nykøbing

Fraværende: Jian Lin Liao, Kanlaya Hongwiset, Maria Pura S. Norup, Pushpamalar Sivapalan

 

Ældrerådets repræsentant fortsætter som observatør i Integrationsrådet, indtil Integrationsrådet får evalueret på vedtægterne og finder frem til den rigtige sammensætning af følgegruppen.