16.    Godkendelse af referat fra mødet den 26. marts 2015

Sag 306-2014-5450

Dok. 306-2015-108349

Initialer: MAF

Åbent

 

 

Sagsfremstilling

 

Bilag

306-2015-81756

Samlet referat - Integrationsrådet den 26. marts 2015, kl. 17:00 - 20:00

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 7. maj 2015

Sted: Kantinen, Administrationscentret i Nykøbinf Sj.

Fraværende: Gina Larsen, Jette Isling, Jian Lin Liao, Johnny Henriksen, Kanlaya Hongwiset, Pushpamalar Sivapalan

 

Godkendt.