18.    Gensidig orientering

Sag 306-2014-5450

Dok. 306-2015-108356

Initialer: MAF

Åbent

 

 

Sagsfremstilling

Orientering fra:

·          Integrationsråds sekretær

·          Formand/næstformand

·          Integrationsrådsmedlemmer

Bilagsnr

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 7. maj 2015

Sted: Kantinen, Administrationscentret i Nykøbinf Sj.

Fraværende: Gina Larsen, Jette Isling, Jian Lin Liao, Johnny Henriksen, Kanlaya Hongwiset, Pushpamalar Sivapalan

 

Malene Friis-Madsen: Det er svært at finde boliger til de flygtninge, der ankommer hver måned. Der er behov for politisk fokus på dette. Især boliger til unge er svært, da de har en lavere indkomst.

Integrationsteamet er begyndt at finde boliger uden for stationsbyerne. Der er netop blevet placeret to flygtninge i Havnebyen, sjællands Odde, og der vil blive afholdt informationsmøde for lokalsamfundet senere i maj 2015.

 

Der er for tiden fokus på at omstrukturere integrationsprogrammet, så virksomhedsindsatsen kommer til at fylde mere i forhold til sprogskoleindsatsen.

 

Nancy Sørensen: Har deltaget på to informationsmøder med Røde Kors om det nye asylcenter i Anneberg og om at være repræsentant for et uledsaget flygtningebarn. Røde kors arrangerer også et borgermøde, når indflytningsdatoen kendes.

 

Orientering om, at Integrationsrådet og Lokalrådet for politiets virksomhed holder to møder om tryghed i lokalsamfundene. Det er den 10. maj 2015 i Nykøbing Ungehus og den 6. juni 2015 i Hørve medborgerhus.

 

Den 13.maj 2015 mødes Dogan Yurdakul, Mustafa Galu Mohammed, Nancy Sørensen, Kirsten Johansen, Rune Sørensen og ny fritidsguide Tim Gideon, hvor der skal tales om, hvordan der kan laves en forening for flygtninge i Odsherred Kommune.