23.    Evt.

Sag 306-2014-5450

Dok. 306-2015-108359

Initialer: MAF

Åbent

 

Kompetence

Integrationsrådet.

 

Beslutningstema

Eventuelt fra Integrationsrådets medlemmer.

 

Sagens opståen

Fast punkt på dagsordnen.

 

Sagsfremstilling

Integrationsrådets medlemmer kan f.eks. stille forslag til sager på efterfølgende møder i Integrationsrådet.

 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller til Integrationsrådet, at

·          Punkter under eventuelt tages til efterretning.

Bilagsnr

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 7. maj 2015

Sted: Kantinen, Administrationscentret i Nykøbinf Sj.

Fraværende: Gina Larsen, Jette Isling, Jian Lin Liao, Johnny Henriksen, Kanlaya Hongwiset, Pushpamalar Sivapalan

 

Intet.