32.    Evaluering af årets arbejde i Integrationsrådet

Sag 306-2014-5450

Dok. 306-2015-141126

Initialer: MAF

Åbent

 

Kompetence

Integrationsrådet.

 

Beslutningstema

Evaluering af årets arbejde i Integrationsrådet.

 

Sagens opståen

Integrationsrådet arbejder ud fra en årsplan og ud fra de sager, der opstår ad hoc i løbet af året. Arbejdes evalueres hvert år inden sommerferien med henblik på planlæggelsen af det kommende år.

 

Sagsfremstilling

I det forløbne år er der arbejdet med en del sager, der er opstået ad hoc, bl.a. efter henvendelser fra de mange nye flygtninge, der er kommet til Odsherred og fra de mange frivillige, der har meldt sig på banen.

Dette har betydet, at ikke alle de planlagte opgaver i årsplanen er blevet gennemført. Det må derfor overvejes, hvordan årsplanen fremtidigt skal tilrettelægges, så der tages højde for de mange sager, der sandsynligvis fortsat vil opstå.

 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller til Integrationsrådet, at

·          Årets arbejde i Integrationsrådet evalueres.

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 15. juni 2015

Sted: Kantinen, Administrationscentret i Nykøbinf Sj.

Fraværende: Alexandra Svendsen, Burkhard Sievers, Gitte Hededam, Jian Lin Liao, Johnny Henriksen, Jørgen Revsbech Hansen, Kanlaya Hongwiset

 

Punktet blev kort drøftet og drøftes videre til augustmødet under punktet ”Årsplan for 2015/2016”

Fra Arbejdsmarkedsgruppens side ønskes der i det kommende år fokus på følgende:

·          Sprog

·          Beskæftigelse

·          Sprogskoleafdeling i Hørve

·          Informationspjece

Implementering af dette skal ske gennem følgende orienteringspunkter:              

·          At arbejde videre med, at den nye omlægning af sprogundervisningen til 3 dages undervisning og 2 dages arbejdspraktik, bliver udnyttet til fulde.

·          At sikre, at arbejdspraktikken foregår mellem forskellige etniske grupper, dvs. ikke fra samme sprog baggrund, og etniske danskere.

·          At have en dialog med arbejdsmarkedsudvalget og jobcentret med henblik på beskæftigelse og oprettelse af sprogcenter afdeling i Sydskolen (afdeling Hørve)

·          Udarbejdelse af informationspjece

Vedrørende Mangfoldighedskonference er følgende tema drøftet: ” Hvad tilfører indvandrere og flygtninge Odsherred?” Der ønskes med konferencen et fokus på, hvordan Odsherred Kommunen kan udnytte og beholde den store resurse, som nyankomne flygtninge og indvandrere medbringer til Odsherred Kommune.

Den nedsatte arbejdsgruppe udarbejder et forslag, som drøftes i Integrationsrådet med henblik på at beslutte en plan for konferencen.