33.    Indstilling af nye medlemmer til Integrationsrådet

Sag 306-2014-5450

Dok. 306-2015-141177

Initialer: MAF

Åbent

 

 

Kompetence

Integrationsrådet.

 

Beslutningstema

Indstilling af nye medlemmer til Integrationsrådet.

 

Sagens opståen

Integrationsrådet er i øjeblikket kun besat med 8 medlemmer ud af 10.

Dette skyldes, at 1 medlem (Peter Armstrong-See) er trådt ud og at 1 medlem (Kanlaya Hongwiset) er overgået til at være suppleant. Desuden ønsker også Jian Lin Liao at overgå til at være suppleant, og der vil derfor være 3 ledige medlemspladser.

 

Sagsfremstilling

3 personer har vist interesse for at blive indstillet som medlemmer til Integrationsrådet.

Det drejer sig om Dogan Yurdakul (tyrkisk baggrund), Mustafa Galu Mohammed (syrisk baggrund) og Patrick Makwala (congolesisk baggrund).

Alle tre personer deltog på Integrationsrådsmødet den 7.maj 2015. Dogan Yurdakul deltog også den 26. marts 2015.

 

Byrådet kan i valgperioden, efter indstilling fra Integrationsrådet, udpege nye medlemmer til rådet, hvis der opstår behov herfor.

 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller til Integrationsrådet, at

·          Integrationsrådet indstiller til Byrådet, at Dogan Yurdakul, Mustafa Galu Mohammed og Patrick Makwala udpeges som nye medlemmer af Integrationsrådet.

 

Bilag

306-2013-90758

Forretningsorden for Integrationsrådet vedtaget d.26. februar 2013.doc

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 15. juni 2015

Sted: Kantinen, Administrationscentret i Nykøbinf Sj.

Fraværende:

 

Vedtaget.

 

De af integrationsrådsmedlemmer, der har lyst, deltager i Byrådsmøde den 27. august 2015 kl. 18.30 i Fårevejle. Der aftales samkørsel.