40.    Overværelse af Byrådsmøde

Sag 306-2014-5450

Dok. 306-2015-195165

Initialer: MAF

Åbent

 

Kompetence

Integrationsrådet.

 

Beslutningstema

Orientering om muligheden for at overvære et Byrådsmøde.

 

Sagens opståen

I forbindelse med Integrationsrådets indstilling til Byrådet om udpegning af 3 nye medlemmer til Integrationsrådet har Integrationsrådets formand forslået, at Integrationsrådets medlemmer overværer det kommende Byrådsmøde den 27. august 2015 kl. 18.30 i Byrådssalen, Administrationscenter Fårevejle.

 

Sagsfremstilling

Formanden orienterer om relevansen af at overvære Byrådsmødet med mulighed for at hilse på Byrådets medlemmer efter mødets afslutning.

 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller til Integrationsrådet, at

·          Orientering om muligheden for at overvære et Byrådsmøde tages til efterretning.

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 13. august 2015

Sted: Kantinen, Administrationscentret i Nykøbinf Sj., Vesterlyngvej 8, 4500 Nykøbing Sj.

Fraværende: Alexandra Svendsen, Jian Lin Liao, Kanlaya Hongwiset

 

Taget til efterretning.

 

Integrationsrådet mødes ved Fårevejle administrationscenter tirsdag d. 25. august kl. 18.00 for at blive vist rundt af Nancy Sørensen, inden Byrådsmødet.