42.    Årsplan 2015/2016

Sag 306-2014-5450

Dok. 306-2015-195177

Initialer: MAF

Åbent

 

Kompetence

Integrationsrådet.

 

Beslutningstema

Drøftelse af Årsplan for 2015/2016.

 

Sagens opståen

Integrationsrådet arbejder ud fra en årsplan og ud fra de sager, der opstår ad hoc i løbet af året. Årsplanen fastlægges hvert år i august.

 

Sagsfremstilling

I det forløbne år er der arbejdet med en del sager, der er opstået ad hoc, bl.a. efter henvendelser fra de mange nye flygtninge, der er kommet til Odsherred og fra de mange frivillige, der har meldt sig på banen. Dette har betydet, at ikke alle de planlagte opgaver i årsplanen er blevet gennemført.

 

Det må derfor overvejes, hvordan årsplanen fremtidigt skal tilrettelægges, så der tages højde for de mange sager, der sandsynligvis fortsat vil opstå.

 

Arbejdsmarkedsgruppen har forslået en plan for gruppens arbejde det kommende år, hvilket fremgår at referatet fra integrationsrådsmøde den 15. juni 2015.

 

Integrationsrådet skal drøfte Arbejdsmarkedsgruppens forslag samt øvrige ideer til den kommende årsplan.

 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller til, at

·          Årsplan for 2015/2016 drøftes.

 

Bilag

306-2015-37337

Årsberetning 2014

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 13. august 2015

Sted: Kantinen, Administrationscentret i Nykøbinf Sj., Vesterlyngvej 8, 4500 Nykøbing Sj.

Fraværende: Alexandra Svendsen, Jian Lin Liao, Kanlaya Hongwiset

 

Drøftet.

 

Integrationsrådet overvejer at arbejde videre med et årshjul i stedet for årsplan.