19.    Meddelelser

Sag 306-2010-395

Dok. 306-2015-287677

Initialer: PIM

Åbent

 

 

Sagsfremstilling           

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 1. marts 2016

Sted: Kursuslokalet, Højby

Fraværende: Allan Andersen

 

Gitte Hededam spørger til cikanerne på Lyngvejen.

Sagen kommer på udvalgets møde i april. Hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til at udføre anlægsarbejdet inden sommerferien, kan der planlægges for et ekstra udvalgsmøde inden påske.

 

Michael Kjeldgaard spørger til punkt om slæbested - hvornår kommer sagen på udvalgets møde?

Administrationen laver økonomioverslag til budgetprocessen (anlæg).

 

Finn Hallberg spørger til, hvordan politianmeldelser håndteres i snittet mellem administration og politik.

Administrationen laver oversigt.