21.    Meddelelser fra fagcentre/direktør

Sag 306-2010-395

Dok. 306-2015-287679

Initialer: PIM

Åbent

 

 

Sagsfremstilling

Fagcentrene for Natur, Miljø og Trafik samt Plan, Byg og Erhverv vil på mødet orientere om seneste nyt.

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 1. marts 2016

Sted: Kursuslokalet, Højby

Fraværende: Allan Andersen

 

Plan, byg og erhverv orienterede om:

* Møde på torsdag om biogasanlægget.

* Bemandingsmæssige udfordringer på planområdet.

* Sagen på Snerosevej i Fårevejle.

 

Natur, Miljø og Trafik orienterede om:

* Politianmeldelse.

* Fokus på øget sortering af affald på genbrugsstationerne - portservice med vejledning i bedre sortering. Skal udmønte sig i bedre afsætningspriser og miljø.

* Formøde med virksomheder inden tilsyn gennemføres - ca. 15 virksomheder deltog.