33.    Forslag til Helhedsplan for Odden havn

Sag 306-2015-121382

Dok. 306-2016-36755

Initialer: BJF

Åbent

 

 

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Miljø- og Klimaudvalget.

 

Beslutningstema

Forslag til helhedsplanen for Odden havn, havnebyen godkendes og sendes i 2 ugers offentlig høring.

 

Sagens opståen

Helhedsplanen for Odden Havn er gennemført med henblik på, at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse og videreudvikling af havnen.

 

Sagsfremstilling

Helhedsplanen er udarbejdet på baggrund af interviews med repræsentanter for samtlige foreninger og brugergrupper på Odden Havn og angiver retningen for, hvordan kommunale investeringer i forbedrede rekreative faciliteter, parkeringsforhold og vejadgang kan etableres fremover.

 

Processen blev startet op i 2013 med interviews af samtlige repræsentanter for foreninger og brugergrupper på havnen. midt i 2015 blev arbejdet genoptaget, med en opdatering af vidensgrundlaget. 3 ekstra interviews blev gennemført og der blev afholdt workshop. Workshoppen blev afholdt i forsamlingshuset på odden og der mødte ca. 50 borgere op.

 

På den baggrund foreligger nu en interviewbog og et udkast til en helhedsplan. Hovedgrebet for den udfærdigede helhedsplan er en sammenbindende forbindelse, en ny promenade, der skaber en naturlig sammenhæng på langs af havnen og en tydeligere sammenhæng mellem havnebyen og markante klintelandskab. Langs promenaden er der opkoblet 6 delområder med forskellige aktiviteter, der både imødeser en udvikling af turisterhvervet på havnen og sikre rum øgede muligheder for friluftslivet. Samtidig berøres fiskeriets muligheder for at drive virksomheden ikke.

 

Lovgrundlag

Helhedsplanen er en visionsplan, som ikke direkte er funderet i planloven. Der er derfor elementer i helhedsplanen som vil kræve en ny lokalplan, når det ønskes gennemført.

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

Havnerådet har på møde den 25. januar 2016 godkendt forslaget til helhedsplanen, hvorfor planen nu sendes til politisk vedtagelse. Såfremt forslaget til helhedsplan Planen godkendes sendes den i 2 ugers høring, hvorefter den sendes til endelig politisk godkendelse. Planen forventes endeligt vedtaget i andet kvartal 2016

 

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø og Klimaudvalget, at

·         Forslag til helhedsplanen for Odden havn, havnebyen godkendes og sendes i 2 ugers offentlig høring.

 

Bilag

306-2016-15934

Helhedsplan_Odden Havneby_20160114.pdf

306-2016-15881

20151102_Odden Havn_interessentinddragelse_samlet_ny.pdf

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 1. marts 2016

Sted: Kursuslokalet, Højby

Fraværende: Allan Andersen

 

Udvalget beslutter at sende helhedsplanen i høring.