34.    Godkendelse af tillægsdagsorden

Sag 306-2010-395

Dok. 306-2017-33088

Initialer: PIM

Åbent

 

 

Sagsfremstilling

Bilagsnr

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 7. februar 2017

Sted: Byrådssalen

Fraværende:

 

Godkendt.