24.    Meddelelser fra fagcentre/direktør

Sag 306-2010-395

Dok. 306-2016-283251

Initialer: PIM

Åbent

 

 

Sagsfremstilling

 

·        Orientering om cykelstiprojektet Nykøbing til Vig

·        Orientering om 2-1-veje - prioriteringsliste

Bilagsnr

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 7. februar 2017

Sted: Byrådssalen

Fraværende:

 

Natur, Miljø og Trafik:

* Earth Hour gennemføres som tidligere år lørdag den 25. marts 2017

* Færdiggørelse af trafikplanen

* Prioritering af beskæringssagerne giver nu resultater

* Servicemål på miljøgodkendelser er under pres på grund af flere store sager

* Cykelsti Nykøbing-Vig, etape 1 er p.t. i gang, sag om etape 2 på kommende udvalgsmøde

* 2-1-veje, sag på kommende udvalgsmøde

 

Plan, Byg og Erhverv:

* Praksis omkring renovering af tankanlæg forud for kloakering