24.    Kommissorier for Havneråd og Brugerråd 2018-2021

Sag 306-2017-7290

Dok. 306-2017-216511

Initialer: MBA

Åbent

 

 

Kompetence

Havnerådet.

 

Beslutningstema

Evaluere arbejdet i Havnerådet for den aktuelle periode fra 2014 til og med 2017 samt drøfte og kommentere forslag til nye kommissorier for både Havnerådet og Brugerrådet.

 

Sagens opståen

Byrådet vedtog den 18. januar 2014 de nuværende kommissorier. Da der fra den 1. januar 2018 starter en ny Byrådsperiode på fire år, skal det kommende nye Byråd beslutte kommissorier for den nye valgperiode.

 

Sagsfremstilling

Til denne sag er der tilknyttet forslag til nye kommissorier for henholdsvis Havnerådet og Brugerrådet for den kommende periode.

 

Havnerådet

I udkast til kommissorium for perioden 2018- 2021 er der foretaget nogle sproglige og redaktionelle rettelser. Under pkt. 4 er ”dialogmøder” ændret til ”dialogmøder eller relevante studiebesøg på andre havne”, da det er det, som er foregået i den aktuelle periode.

 

Første mødedato for Havnerådet i 1. kvartal 2018 bliver aftalt med den kommende formand for Havnerådet.

 

Brugerrådet

I dette udkast til kommissorium for perioden 2018 - 2021 er der ligeledes foretaget nogle sproglige og redaktionelle rettelser. Øvrige til ændringsforslag er markeret med ”(Ny)”.

 

Det skal ske nyvalg til de tre brugerråd for de tre havne for den kommende byrådsperiode samt disses repræsentation i Havnerådet. Havnefogeden forventer at valg til de nye brugerråd sker i starten af 2018.

 

Administrativ indstilling

Centerchefen indstiller til Havnerådet, at:

 

·          Evaluere Havnerådets arbejde i den aktuelle valgperiode samt drøfte og kommentere udkast til kommissorier for både Havneråd og Brugerråd for perioden 2018 - 2021

 

 

Bilag

306-2017-229177

Kommissorium for Brugerråd for havnene 2018 - 2021

306-2017-129284

Kommissorium for Havnerådet 2018 - 2021

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra Havnerådet

Dato: 30. oktober 2017

Sted: Nykøbing Sj. Havn, Havnekontoret

Fraværende: Henrik Nielsen

 

Havnerådet anbefaler forslag til Kommissorium for Brugerråd med disse bemærkninger:

- Afgrænsning af havneområdet i Nyk. Sj. ændres, så Yachts Service kan indgå i valg til brugerråd.

- Det skal præciseres, hvilken kategori "lejere" er en del af.

 

Havnerådet anbefaler forslag til Kommissorium for Havneråd med disse bemærkninger:

Ingen.