5.     Godkendelse af dagsorden

Sag 306-2010-395

Dok. 306-2017-284173

Initialer: PIM

Åbent

 

 

Sagsfremstilling

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 16. januar 2018

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

 

Godkendt.

 

Mathias Hansen forespørger til sin habilitet i sag 17.

Udvalget erklærer Mathias Hansen inhabil.