37.    Prioritere midler til cykelsti langs Tuborgvej

Sag 306-2017-20801

Dok. 306-2018-13035

Initialer: SES

Åbent

 

 

Kompetence

Miljø- og Klimaudvalget.

 

Beslutningstema

Miljø- og Klimaudvalget skal beslutte, at afsætte egenfinansiering på 2,5 mio. kr. og acceptere tilskudsvilkår og acceptskrivelsen fra Vejdirektoratet.

 

Sagens opståen

Der er modtaget tilsagn om tilskud fra ”Pulje til fremme af Cyklisme”.

 

Sagsfremstilling

Miljø- og Klimaudvalget besluttede på mødet den 12. september 2017, at prioritere ansøgning af puljemidler til cykelsti langs Tuborgvej.

 

Vejdirektoratet har til ”Pulje til fremme af Cyklisme” modtaget 192 ansøgninger, der er blevet behandlet og prioriteret i forhold til puljens formål. Grundlaget for hvilke ansøgninger, der opnår tilsagn, og hvilke der får afslag, har været den mellem forligspartierne (Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten) indgåede aftale om udmøntning af puljen.

 

Som følge af den politiske aftale har Vejdirektoratet på vegne af Transportministeren meddelt tilsagn om tilskud til projektet ”Cykelsti langs Tuborgvej i Odsherred”.

 

Tilskuddet til projektet udgør 1,66 mio. kr., svarende til 40 pct. af projektets forventede budget.

 

Projektet skal gennemføres i overensstemmelse med ansøgningen, herunder projektbeskrivelse, budgettet, evaluering og tidsplanen. Projektet skal være færdig den 30. september 2018.

 

Før projektet kan påbegyndes med tilskud, skal tilskudsvilkårene og acceptskrivelsen modtaget fra Vejdirektoratet, accepteres senest den 1. marts 2018.

 

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 3,5 mio. kr. i budget 2018 til nye cykel-/gangstier. Egenfinansiering er 2,5 mio. kr. Den resterende 1 mio. kr. vil komme til prioritering i udvalget senere på året.

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

·        Odsherred Kommune accepterer tilskudsvilkår og acceptskrivelse fra Vejdirektoratet.

·        Prioritere 2,5 mio. kr. fra budget 2018 til nye cykel-/gangstier

Bilagsnr

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 6. februar 2018

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

 

Udvalget ønsker undersøgt, hvilken vedligeholdelsestilstand Tuborgvej er i, i forhold til om den kan udbedres samtidig med stiprojektet.

 

Godkendt.