16.    Evaluering af temadagen 3. februar 2018

Sag 306-2018-2489

Dok. 306-2018-36768

Initialer: AMG

Åbent

 

 

Kompetence

Integrationsrådet.

 

Beslutningstema

Evaluering af temadagen 2018.

 

Sagens opståen

Integrationsrådet afholdt den 3. februar 2018 temadag.

 

Temadagen blev afholdt på baggrund af nedsættelsen af det nye integrationsråd, med flere nye medlemmer.

 

Sagsfremstilling

Temadagen evalueres med henblik på planlægning af fremtidige temadage.

 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller til Integrationsrådet, at:

·        Temadagen 3. februar 2018 evalueres

Bilagsnr

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 22. februar 2018

Sted: Kantinen, Administrationscentret i Nykøbing Sj.

Fraværende:

 

Der var enighed om, at temadagen var en god og lærerig dag. Integrationsrådet synes i bl.a. at det var interessant med indslag ved Peter Arklint om at sætte ord på integration, at dagen var en god mulighed for snakke uformelt sammen, og at dagen var veltilrettelagt.

 

Det var positivt, at der blev nedsat to arbejdsgrupper. Ofte er der blevet sat for mange mål, og at det har været svært at holde fokus på dem alle. To mærkesager/arbejdsgrupper er passende.