26.    Integrationsrådets forretningsorden

Sag 306-2018-2489

Dok. 306-2018-66922

Initialer: AMG

Åbent

 

 

Kompetence

Integrationsrådet.

 

Beslutningstema

Orientering om Integrationsrådets forretningsorden.

 

Sagens opståen

Der har vist sig et behov for at gennemgå Integrationsrådets forretningsorden, således at nye som gamle medlemmer er orienterede om indholdet i forretningsordenen.

 

Sagsfremstilling

Integrationsrådets forretningsorden er det politiske og juridiske grundlag for Integrationsrådet arbejde. Derfor er det vigtigt, at alle Integrationsrådets medlemmer kender til og forstår alle dele af forretningsordenen.

 

Integrationsrådet vil i fællesskab gennemgå forretningsordenen, som er vedlagt i bilag.

 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller til Integrationsrådet at:

 

·        Orienteringen om indholdet i Integrationsrådets forretningsorden tages til efterretning

 

Bilag

306-2018-66931

Integrationsrådets forretningsorden

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 5. april 2018

Sted: Kantinen, Administrationscentret i Nykøbing Sj.

Fraværende: Helge Fredslund, Jette Isling, Laila Zein Eddin, Malgorzata Munk, Pushpamalar Sivapalan

 

Orienteringen taget til efterretning.