27.    Integrationsrådets økonomi

Sag 306-2018-2489

Dok. 306-2018-60745

Initialer: AMG

Åbent

 

 

Kompetence

Integrationsrådet.

 

Beslutningstema

Orientering om Integrationsrådets økonomi og drøftelse af økonomistyring.

 

Sagens opståen

Integrationsrådet har overskredet sit budget. Dette giver anledning til drøftelse af Integrationsrådets økonomistyring.

 

Sagsfremstilling

Integrationsrådets økonomiske ramme for 2018 er allerede på nuværende tidspunkt overskredet. Integrationsrådet har et budget på i alt 35.000 kr. og har på i indeværende år brugt 37.867 kr.

 

Budgetoverskridelsen skyldes primært, at Mangfoldighedskonferencen er blevet ca. 9.000 kr. dyrere end forventet.

 

Oversigt over Integrationsrådets budget og forbrug findes i bilag.

 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller til Integrationsrådet at:

 

·        Orientering om budgetoverskridelse tages til efterretning

·        Integrationsrådets økonomistyring drøftes

 

Bilag

306-2018-67443

Integrationsrådets økonomi (bilag)

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 5. april 2018

Sted: Kantinen, Administrationscentret i Nykøbing Sj.

Fraværende: Jette Isling, Laila Zein Eddin, Mahko Abdulkahman, Malgorzata Munk, Pushpamalar Sivapalan

 

Integrationsrådet drøftede, at rådet ikke har været orienterede om det vedtagne budget, og at der historisk set ikke været et budget. Årsagerne til det overskredne budget har primært været, at Mangfoldighedskonferencen har vokset sig stor, og at der ekstraordinært er blevet afholdt en temadag for det nyvalgte Integrationsråd.

 

Helge Fredslund vil på baggrund af Integrationsrådets drøftelse tage sagen op i Økonomiudvalget.

 

Formanden og Arne Mikkelsen kontakter Borgmesteren mhp. en drøftelse af situationen.