38.    Webmaster til Integrationsråets Facebookside

Sag 306-2018-2489

Dok. 306-2018-86467

Initialer: AMG

Åbent

 

 

Kompetence

Integrationsrådet.

 

Beslutningstema

Valg af webmaster/tovholder til integrationsrådets Facebookside.

 

Sagens opståen

Temaet blev drøftet på Integrationsrådsmødet den 5. april 2018, og det blev besluttet at genoptage punktet på det næstkommende møde.

 

Sagsfremstilling

På Integrationsrådsmødet den 5. april 2018 blev det besluttet, at Integrationsrådet opretter en facebookside, som kan udbrede kendskabet til Integrationsrådet og Integrationsrådets arbejde.

 

Der skal på baggrund af sidste mødes drøftelser vælges mindst to webmastere/tovholdere, som skal drive facebooksiden.

 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller til Integrationsrådet, at:

 

·        Der vælges mindst to webmastere for Integrationsrådets facebookside

Bilagsnr

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 3. maj 2018

Sted: Kantinen, Administrationscentret i Nykøbing Sj.

Fraværende: Helge Fredslund, Julie Jensen

 

Mahko Abdulkaman og Laila Zein Eddin er udpeget som webmastere af facebooksiden. Ordningen evalueres i december. Facebooksiden skal hedde |Integrationsrådet i Odsherred|