40.    Opdateret oversigt over arbejdsgrupper

Sag 306-2018-2489

Dok. 306-2018-86526

Initialer: AMG

Åbent

 

 

Kompetence

Integrationsrådet.

 

Beslutningstema

Drøftelse af, hvilke integrationsrådsmedlemmer der deltager i hvilke arbejdsgrupper.

 

Sagens opståen

Der er opstået et behov for at opnå overblik over, hvilke arbejdsgrupper der er nedsat, og hvem der er medlemmer i disse arbejdsgrupper.

 

Sagsfremstilling

Integrationsrådet har hidtil ført til referat, at der er nedsat følgende arbejdsgrupper med følgende medlemmer:

 

 

Arbejdsgruppe

Medlemmer

Skole og forældre

Burkhard (tovholder)

 

Kulturmøder

 

 

Geopark Festival

Nancy (tovholder)

 

Folkemøde

Nancy (tovholder)

 

Høstmarked

Burkhard (tovholder)

 

Mangfoldighedskonference 2019

Nancy (tovholder)

Dogan

Roushin

Mazkina

Arne

 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

--

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller til Integrationsrådet, at:

 

·        Der tages stilling til, hvem der deltager i de forskellige arbejdsgrupper

Bilagsnr

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 3. maj 2018

Sted: Kantinen, Administrationscentret i Nykøbing Sj.

Fraværende: Helge Fredslund, Julie Jensen

 

Børn og unge: Burkhard Sievers (tovholder), Dogan Yurdakul, Francoise Brustis, Malgorzata Munk, Gina Larsen, Jette Isling, Pushpamalar Sivapalan.

 

Kultur: Arne Mikkelsen (tovholder), Kirsten Johansen, Roushin Mohamad, Laila Zein Eddin, Vien Thanh Thi Nguyen.

 

Geopark Festival: Nancy Sørensen (tovholder), Laila Zein Eddin, Mazkina Mohamad, Roushin Mohamad, Mahko Abdulkahman, Mustafa Galo Muhammed.

 

Folkemøde: Nancy Sørensen (tovholder), Laila Zein Eddin, Mazkina Mohamad, Roushin Mohamad, Mahko Abdulkahman, Mustafa Galo Muhammed.

 

Høstmarked: Burkhard Sievers (tovholder), Kirsten Johansen, Dogan Yurdakul, Francoise Brustis, Malgorzata Munk.

 

Mangfoldighedskonference: Nancy Sørensen (tovholder), Vien Thanh Thi Nguyen, Dogan Yurdakul, Roushin Mohamad, Mazkina Mohamad, Arne Mikkelsen, Laila Zein Eddin, Pushpamalar Sivapalan.