8.      Godkende dagsorden til mødet den 1. oktober 2018

Sag 306-2018-13027

Dok. 306-2018-199567

Initialer: PIM

Åbent

 

 

Kompetence

Havnerådet.

 

Beslutningstema

Godkende dagsordenen.

 

Sagens opståen

Fast punkt på dagsordenen.

 

Sagsfremstilling

Godkende dagsordenen til dette møde.

 

Administrativ indstilling

Centerchefen indstiller til Havnerådet, at:

 

·        Godkende dagsordenen

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra Havnerådet

Dato: 1. oktober 2018

Sted: Cafe Nokken, Havnevej 30B, 4500 Nykøbing Sj.

Fraværende: Finn Hallberg, Finn Henriksen

 

Godkendt.