9.      Godkende referat fra møde den 20. juni 2018

Sag 306-2018-13027

Dok. 306-2018-199609

Initialer: PIM

Åbent

 

 

Kompetence

Havnerådet.

 

Beslutningstema

Godkende referat fra møde den 20. juni 2018.

 

Sagens opståen

Fast punkt på dagsordenen.

 

Sagsfremstilling

Referat fra møde den 20. juni 2018 kan læses her.

 

Administrativ indstilling

Centerchefen indstiller til Havnerådet, at:

 

·        Godkende referatet

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra Havnerådet

Dato: 1. oktober 2018

Sted: Cafe Nokken, Havnevej 30B, 4500 Nykøbing Sj.

Fraværende: Finn Hallberg, Finn Henriksen

 

Godkendt.