10.    Orientering fra Miljø- og Klimaudvalget

Sag 306-2018-13027

Dok. 306-2018-199660

Initialer: PIM

Åbent

 

 

Kompetence

Havnerådet.

 

Beslutningstema

Orientering.

 

Sagens opståen

Fast punkt på dagsordenen.

 

Sagsfremstilling

Formanden for Miljø- og Klimaudvalget orienterer.

 

Der henvises i øvrigt til referater fra Miljø- og Klimaudvalgets møder på hjemmesiden.

 

Administrativ indstilling

Centerchefen indstiller til Havnerådet, at:

 

·               Orienteringen tages til efterretning

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra Havnerådet

Dato: 1. oktober 2018

Sted: Cafe Nokken, Havnevej 30B, 4500 Nykøbing Sj.

Fraværende: Finn Hallberg

 

Formanden orienterede om:

 

·        Budgetforslag til 2019 har været i høring og er på vej til anden og sidste behandling i Byrådet i uge 41. Her indgår forslag til lånefinansierede anlægsbevillinger til både en ny kran på Nykøbing Sj. havn samt nye betalingssystemer på alle tre havne. Desuden indgår den årlige lånefinansierede anlægsbevilling på 3. mio. kr. for havnene.

·        Miljø- og Klimaudvalget får, på et temamøde på udvalgets ordinære møde i uge 41, en præsentation af, hvad en Helhedsplan for en havn betyder. Der bliver taget udgangspunkt i Rørvig havn, som er den ældste af helhedsplanerne.

·        Et salg af et areal på Nykøbing Sj. havn, hvor der politiske forventning om at der skal etableres hotellejligheder - denne bliver også behandlet på Miljø- og Klimaudvalgets møde i uge 41.

 

Taget til efterretning.