12.    Takstblad for Odsherreds havne 2019

Sag 306-2017-7290

Dok. 306-2018-199874

Initialer: MBA

Åbent

 

 

Kompetence

Havnerådet.

 

Beslutningstema

Anbefale takster for Odsherred Havne i 2019.

 

Sagens opståen

Havnerådet skal behandle forslag til takster for Odsherred havne 2019 før endelige godkendelse i Byrådet.

 

Sagsfremstilling

Havnerådet har på det seneste møde i juni i år taget en indledende dialog om tilpasningen af takster på Odsherreds havne.

 

Med dette udgangspunkt har Havnefogeden udarbejdet et forslag til takster for havnene for 2019, som er vedhæftet som bilag.

 

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Havnerådet, at:

 

·          Anbefale takster for 2019 for Odsherreds havne til endelig beslutning i Byrådet

 

 

Bilag

306-2018-210792

Takster 2019 ver 01

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra Havnerådet

Dato: 1. oktober 2018

Sted: Cafe Nokken, Havnevej 30B, 4500 Nykøbing Sj.

Fraværende: Finn Hallberg, Finn Henriksen

 

Det blev aftalt, at en justering og tilpasning af takster for 2020 bliver drøftet på det første møde i Havnerådet i foråret 2019.

 

Indstillet.