13.    Investeringplan for Odsherred Havne 2019

Sag 306-2017-7290

Dok. 306-2018-199989

Initialer: MBA

Åbent

 

 

Kompetence

Havnerådet.

 

Beslutningstema

Godkende investeringsplan for 2019.

 

Sagens opståen

Fast punkt på dagsordenen forud for et nyt budgetår.  

 

Sagsfremstilling

Havnefogeden har sammen med havneassistenterne drøftet behovet samt prioriteret et oplæg til investeringsplanen for Odsherreds havne i Nykøbing Sj., Havnebyen Sj. Odde og Rørvig havne for 2019.

 

Der er i forbindelse med budget 2019 igen af afsat en lånefinansieret anlægsbudget på ca. 3 mio. kr.

 

Investeringsplan for 2019 for Odsherreds havne er vedhæftet som bilag og bliver desuden uddybet på havnerådsmødet.

 

Administrativ indstilling

Centerchefen indstiller til Havnerådet, at:

 

·        Godkende investeringsplan for 2019

 

 

Bilag

306-2018-210791

Anlæg_2019_vers 01

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra Havnerådet

Dato: 1. oktober 2018

Sted: Cafe Nokken, Havnevej 30B, 4500 Nykøbing Sj.

Fraværende: Finn Hallberg, Finn Henriksen

 

Forslag til anlægsplan vil altid være dynamisk og der kan løbende ske ændringer.

Nogle tiltag kræver en dialog på de enkelte havne.

Der vil være en status for anlægsplanen på alle havnerådets møder.

 

Godkendt.