14.    Eventuelt

Sag 306-2018-13027

Dok. 306-2018-199776

Initialer: PIM

Åbent

 

 

Kompetence

Havnerådet.

 

Beslutningstema

Orientering.

 

Sagens opståen

Fast punkt på dagsordenen.

 

Sagsfremstilling

Eventuelle emner der angår Odsherred Havne til orientering.

 

Administrativ indstilling

Centerchefen indstiller til Havnerådet, at:

 

·        Eventuel orientering tages til efterretning

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra Havnerådet

Dato: 1. oktober 2018

Sted: Cafe Nokken, Havnevej 30B, 4500 Nykøbing Sj.

Fraværende: Finn Hallberg, Finn Henriksen

 

Taget til efterretning.

 

Datoer for dels dialogmøder på de tre havne, dels de to årlige havnerådsmøder for 2019 bliver fastsat og booket i løbet af efteråret 2018.

 

Aktiviteter, reparationer og lignende hos klubber og foreninger hører ikke under havnens regi/budget, men evt. under Kultur og Fritid i Center for Kultur og Borger.