121. Temamøde - Intro til syv fagentrepriser for veje, stier og grønne arealer

Sag 306-2016-15039

Dok. 306-2019-146141

Initialer: PIM

Åbent

 

 

Temamøde afholdes forud for Miljø- og Klimaudvalgets ordinære møde.

 

Emnet er: Intro til syv fagentrepriser for veje, stier og grønne arealer.

Bilagsnr

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 13. august 2019

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

 

Gennemført.