122. Godkendelse af dagsorden

Sag 306-2010-395

Dok. 306-2018-246557

Initialer: PIM

Åbent

 

 

Sagsfremstilling

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 13. august 2019

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

 

Godkendt.