128. Videresendt - Henvendelse om deltagelse i kurser, konferencer, seminarer m.v.

Sag 306-2019-14278

Dok. 306-2019-179162

Initialer: ANE

Åbent

 

 

Kompetence

Økonomiudvalget.

 

Beslutningstema

Drøfte henvendelse fra Morten Egeskov (V) om deltagelse i kurser, konferencer, seminarer m.v.

 

Sagens opståen

Morten Egeskov (V) har pr. mail den 4. juni 2019 rettet henvendelse til borgmesteren om sag på førstkommende møde i Økonomiudvalget om deltagelse i kurser, konferencer, seminarer m.v.

 

Sagsfremstilling

Af mailen fremgår:

 

’Jeg vil gerne bede om flg. punkt på økonomiudvalgets dagsorden:

 

Deltagelse i kurser, konferencer og seminarer m.v.

 

Foranlediget af spørgsmål fra byrådsmedlem Helge Fredslund vedr. deltagelse i KL's kommunalpolitiske topmøde, herunder opgørelse af de hermed forbundne udgifter, ønsker jeg en drøftelse af byrådsmedlemmers deltagelse i sådanne arrangementer, herunder:

 

·        Afgrænsning af deltagerkredsen, herunder muligheden for at medbringe ægtefæller.

 

·        Principper for vurdering af omkostninger og udbytte.

 

·        Generelt udgiftsniveau, herunder spørgsmålet om, hvorvidt det er nødvendigt og formålstjenligt at afholde ekstra overnatninger ud over, hvad der er nødvendigt for at deltage i arrangementerne.’

 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

 

·        Drøfte henvendelse fra Morten Egeskov (V) om deltagelse i kurser, konferencer, seminarer m.v.

 

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 18. juni 2019

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

 

Spørgsmålet om deltagelse i kurser, konferencer, seminarer m.v. sendes til drøftelse i fagudvalgene.

Herefter vender sagen tilbage til Økonomiudvalget.

 

 

 

Videresendt til drøftelse i Miljø- og Klimaudvalget den 13. august 2019

 

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

 

·        Drøfte henvendelse fra Morten Egeskov (V) om deltagelse i kurser, konferencer, seminarer m.v.

Bilagsnr

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 13. august 2019

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

 

Drøftet.