129. Orientering - Miljø- og Klimaudvalgets årshjul

Sag 306-2018-2151

Dok. 306-2018-246561

Initialer: PIM

Åbent

 

 

Kompetence

Miljø- og Klimaudvalget.

 

Beslutningstema

Udvalgets årshjul for 2019 til efterretning.

 

Sagens opståen

Fast punkt på dagsordenen.

 

Sagsfremstilling

Udvalget får en løbende orientering om forslag til temamøder ved de ordinære udvalgsmøder samt øvrige dialogmøder, ture, besøg, konferencer og lignende. Udvalget har her mulighed for at komme med egne forslag.

 

Årshjulet vil løbende blive opdateret i forhold til kommende aktiviteter som fx budgetprocedure.
 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

 

·        Tage årshjul for 2019 til efterretning.

 

Bilag

306-2019-198525

MOKs årshjul - opdateret 1. august 2019

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 13. august 2019

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

 

Taget til efterretning.