133. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Sag 306-2010-395

Dok. 306-2018-246564

Initialer: PIM

Åbent

 

 

Sagsfremstilling

 

·        Argo – Vagn Ytte Larsen. Stedfortræder: Jette Sloth Nielsen

·        Grønt Råd Odsherred – Paw Pedersen, Vagn Ytte Larsen

·        Grundvandsrådet for Odsherred – Clark Pratt, Helge Fredslund

·        Havnerådet for Nykøbing, Rørvig og Odden Havne – Paw Pedersen, Vagn Ytte Larsen, Finn Hallberg. Stedfortrædere: Gitte Hededam, Kristian Petersen, Helge Fredslund

·        Odsherred Forsyning - Vagn Ytte Larsen, Allan Andersen, Finn Hallberg, Torben Møller, Kim Buurskov

·        Trafikselskabet Movia – Gitte Hededam. Stedfortræder: Paw Pedersen

·        Vandrådet – Clark Pratt. Stedfortræder: Gitte Hededam

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 13. august 2019

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

 

Intet.