134. Meddelelser fra fagcentre/direktør

Sag 306-2010-395

Dok. 306-2018-246565

Initialer: PIM

Åbent

 

 

Sagsfremstilling

Fagcenteret Miljø og Teknik vil på mødet orientere om seneste nyt.

 

Kort status for fjernelse af tang til dato - inkl. status for budget.

Bilagsnr

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 13. august 2019

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

 

Administrationen orienterede om:

·        Oprydning på Skamlebæksletten.

·        Grønnehavebækprojektet - projektet er under økonomisk pres. Orientering følger.

·        Tang - der har været væsentligt mindre tang i denne sommer end i 2018.

 

Vagn Ytte Larsen spørger til Fibias retablering og om tilsyn m.v.