135. Underskriftsside

Sag 306-2017-28856

Dok. 306-2019-143612

Initialer: PIM

Åbent

 

 

Kompetence

Miljø- og Klimaudvalget.

 

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

 

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på godkend.

Bilagsnr

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 13. august 2019

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

 

Godkendt.