142. Underskriftsside

Sag 306-2017-28856

Dok. 306-2019-117814

Initialer: PIM

Åbent

 

 

Kompetence

Byrådet.

 

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

 

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend.

Bilagsnr

 

Beslutning fra Byrådet

Dato: 27. august 2019

Sted: Byrådssalen

Fraværende: Lis Ingemann

 

Godkendt.