146. Meddelelser til og fra formanden

Sag 306-2010-395

Dok. 306-2018-246576

Initialer: PIM

Åbent

 

 

Sagsfremstilling           

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 10. september 2019

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende: Felex Pedersen, Finn Hallberg

 

Paw Pedersen orienterede om gennemførelsen af Folkemødet i Odsherred.