148. Meddelelser fra fagcentre/direktør

Sag 306-2010-395

Dok. 306-2018-246581

Initialer: PIM

Åbent

 

 

Sagsfremstilling

Fagcenteret Miljø og Teknik vil på mødet orientere om seneste nyt.

Bilagsnr

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 10. september 2019

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende: Felex Pedersen, Finn Hallberg

 

Teknik og Miljø orienterede om:

- Ændringer i ledelsen af genbrugsstationerne