147. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Sag 306-2012-1877

Dok. 306-2018-286378

Initialer: AAL

Åbent

 

 

Sagsfremstilling

 

·         Ung i Odsherred/Mathias Hansen

·         § 17 stk. 4-udvalg om kriminalpræventiv indsats/Søren With og Mathias Hansen

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget

Dato: 3. december 2019

Sted: Byrådssalen

Fraværende:

 

Mathias Hansen orienterede fra Ung i Odsherred.