9.      Godkende administrativ udmøntning af transportprojekt

Sag 306-2019-23931

Dok. 306-2020-20765

Initialer: LSJ

Åbent

 

 

Kompetence

Byråd via Økonomiudvalg.

 

Beslutningstema

Godkende den administrativ udmøntning af transportprojektet.

 

Sagens opståen

I budgetforliget 2020 blev det besluttet, at Direktionen sikrer et tydeligt ledelsesansvar i forbindelse med transportprojektet, samt at der bliver overensstemmelse mellem bestilling og budgetansvaret.

 

Sagsfremstilling

I det vedtaget budget 2020-2023 er den administrative udmøntning af transportprojektet ikke indarbejdet. Udmøntning resulterer i følgende budgetændringer mellem udvalgene:

 

·        Økonomiudvalget tilføres 1,25 mio. kr. i 2020, faldende til 0,9 mio. kr. fra 2021

·        Miljø- og Klimaudvalget reduceres med 0,61 mio. kr. fra 2020

·        Social- og Forebyggelsesudvalget reduceres med 0,58 mio. kr. fra 2020

·        Børne- og Uddannelsesudvalget reduceres med 0,09 mio. kr. fra 2020

·        Med den administrative udmøntning af budgetforliget sikres en kassestyrkelse på 0,04 mio. kr. i 2020, stigende til 0,39 mio. kr.

 

Der vedlægges bilag der beskriver ændringer i de enkelte centre.

 

For at skabe denne økonomiske sammenhæng foreslås det endvidere, at Handicapkørsel fremadrettet placeres under Center for Omsorg og Sundhed, med budgetansvar under Social- og Forebyggelsesudvalget, da omkostningen udløses af visiteringen til hjælpemidler.

En lignende problemstilling er kørsel til læger og speciallæger, hvor visiteringen er placeret i Borgerservice, der ligeledes foreslås flyttet til Omsorg og Sundhed.

 

De involverede centerchefer samarbejder om den praktiske løsning.

 

Lovgrundlag

Sundhedslovens bestemmelser, Styrelsesloven og Lov om Trafikselskaber.

 

Økonomiske konsekvenser

Med den administrative udmøntning af budgetforliget vedrørende transportprojektet, skabes der sammenhæng mellem bestiller og budgetansvar.

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

 

·        De budgetmæssige ændringer indarbejdes som beskrevet i sagsfremstillingen og vedhæftet bilag.

 

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 21. januar 2020

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

 

Indstillet.

 

Bilag

306-2020-10302

Administrativ udmøntning af transport projekt for 2020-2023

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra Byrådet

Dato: 28. januar 2020

Sted: Byrådssalen

Fraværende: Finn Hallberg

 

Godkendt.