17.    Godkendelse af dagsorden

Sag 306-2009-2234

Dok. 306-2019-263416

Initialer: PIM

Åbent

 

 

Sagsfremstilling

Inden det ordinære byrådsmøde afholdes temamøde kl. 15.30-17.00. Temaet er:

 

·        Samspil mellem administration og politikere.

Bilagsnr

 

Beslutning fra Byrådet

Dato: 25. februar 2020

Sted: Byrådssalen

Fraværende: Thomas Adelskov

 

Godkendt.