18.    Meddelelser fra formanden

Sag 306-2009-2234

Dok. 306-2019-263417

Initialer: PIM

Åbent

 

 

Sagsfremstilling

·          Opdatering af Byrådets årshjul.

 

 

Bilag

306-2020-17578

Byrådets temamøder 1. halvår 2020

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra Byrådet

Dato: 25. februar 2020

Sted: Byrådssalen

Fraværende: Thomas Adelskov

 

Ingen meddelelser.