96.    Godkendelse af dagsorden

Sag 306-2009-2234

Dok. 306-2021-100221

Initialer: PIM

Åbent

 

 

Sagsfremstilling

Bilagsnr

 

Beslutning fra Byrådet

Dato: 1. juni 2021

Sted: Vig Skole, Aula C

Fraværende: Finn Hallberg, Paw Pedersen

 

Godkendt.