65.    Godkendelse af dagsorden

Sag 306-2020-281

Dok. 306-2021-258190

Initialer: STR

Åbent

 

 

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden

 

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller til Ældrerådet, at:

·        Ældrerådet godkender dagsordenen.

Bilagsnr

 

Beslutning fra Ældrerådet

Dato: 24. november 2021

Sted: Byrådssalen, Højby

Fraværende: Preben Senniksen

 

Godkendt.